Firmu zastupují dvě osoby samostatně výdělečně činné:

Ing. Miloslav Klimeš,
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
Adresa: Horní Maršov 65, 542 26
IČO 111 08771, DIČ CZ-6301070897
Telefon 499 874 296, mobilní 603 218 346
E-mail: stavby@klimesmarsov.cz

RNDr. Pavel Klimeš,
krajinný ekolog, znalec stavebně historického vývoje východních Krkonoš
Adresa: Temný Důl 46, Horní Maršov, 542 26
IČO 10519688, DIČ CZ-5905011563
Telefon a fax 499 874 221, mobilní 603 218 336
E-mail: info@veselyvylet.cz

Podnikatelské aktivity jsme společně zahájili v roce 1986, kdy jsme, vedle povinného hlavního zaměstnání, prováděli výškové práce a transport břemen horským terénem. Od roku 1992 rozvíjíme níže uvedené stavební činnosti.

Ing. Miloslav Klimeš a RNDr. Pavel Klimeš