Pozor! Sbíráme staré stavební prvky a materiály:
dveře, okna, kování (dveřní a okenní zámky a panty, kličky, obrtlíky), ručně tesané trámy a latě, dlažby a kamenné prvky (patníky, futra, žlaby), kachlová kamna aj.

Sbíráme též staré nářadí a náčiní:
staré (i rezaté) sekery (širočiny, hlavovky, teslice), pořízy, dřevěné kladky, vybavení dílen – hoblice, dědky (držák na výrobu šindelů), historické saně, rohačky. Zajímá nás i nářadí a předměty, které se dnes zdají být zcela k ničemu.

Jde nám o prvky a materiály, které by se měly při různých příležitostech (úklidech, rekonstrukcích, demolicích) zničit nebo vyhodit. Ideální je, když víme odkud věc pochází.

Získané věci uschováváme a pak používáme při opravách historických objektů, při výrobě (sekery pro ruční tesání trámů) nebo při instalování historických expozic, kde uvádíme i jména dárců.

Nestojíme o funkční prvky (např. patníky), které jsou součástí dané lokality nebo věci, které sami uschováte a tím zachráníte.

Koupíme pro stavebně historický průzkum, expozice z historie Krkonoš a noviny Veselý výlet dobové fotografie, pohlednice, mapy, průvodce, knihy, průkazy, písemnosti a předměty se vztahem ke Krkonoším.