PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

V roce 1995 jsem získal autorizaci a možnost samostatně provádět studie a projekty k územnímu a stavebnímu povolení. -mk-

Poskytujeme konzultace, které se nejčastěji týkají historie a architektury objektů, možnosti a vhodnosti použití různých materiálu v horském prostředí, tepelně technických a vlhkostních problémů.

Vedle čistě stavebních projektů věnujeme velké úsilí přípravě konceptů a nápadů. Zde nejčastěji spolupracujeme s Hradní společností Aichelburg, se Správou Krkonošského národního parku a s obecními a městskými úřady.

Při navrhování a provádění staveb spolupracujeme i s jinými projektanty a architekty.

VÝBĚR ZE SAMOSTATNÝCH PROJEKTŮ:
Studie a prováděcí projekt stavby přístupových chodníků na Sněžku, 1996
Prováděcí projekt Informační centrum a galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, 1997 (studie Atelier Dům a město ing. arch. Jiří Hůrka, ing. arch. Radana Feistnerová)
Stavebně-historický průzkum, studie a prováděcí projekt lesního hrádku Aichelburg, 1997 - 1998
Studie kamenného modlitebního mlýnu, 1998 - 2000
Prováděcí projekt stavby chodníku na Svorovou horu, 2000
Oprava vyhlídky u Pančavského vodopádu, 2000
Prováděcí projekt sanace vápence z cesty Úpské rašeliniště – bývalá Obří bouda, 2001
Prováděcí projekt vyhlídky na místě bývalé Obří boudy, 2001
Studie a prováděcí projekt přístavby pensionu Veselý výlet v Temném Dole, 2002
Studie obnovy a nového využití fary v Horním Maršově, 2003